השאלה לפי סוגי חומר וציוד נלוו​ה​

הערה: על הקורא לבדוק את מצב השאלותיו בכרטיס הקורא​​, כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים.​

השאלת ספרי לימוד

  • ​ספרי לימוד (הספרים המומלצים לקורסים הנלמדים בטכניון) ניתנים להשאלה למשך שבוע. קיים שירות הארכה אוטומטי, כאשר אין הזמנה לספרים.​

  • לכל ספר לימוד יש עותק או שניים המיועדים לשימוש בספרייה במשך היום. עותקים אלו ניתן לשאול להשאלת לילה בלבד בכל ספריות הטכניון - בימי א' – ד', החל מהשעה 17:00, החזרה עד 9:00 בבוקר למחרת. ביום ה' מהשעה 14:00 ניתן להשאילם ולהחזירם עד יום א' ב 10:00.

השאלת ספרים מהאוסף הכללי

בספרייה המרכזית:​

השאלת ספרים הנמצאים באולמות הקריאה היא למשך שבועיים.

בספריות יחידתיות:

​הספריות היחידתיות קובעות את סדרי ההשאלה בהתאם לצורך​.​

השאלת ספרים מארכיון הספרייה​

השאלת ספרים הנמצאים בארכיון הספריה המרכזית, היא למשך ארבעה שבועות.​​

השאלת מילונים ועותקים להשאלת לילה לבחינה​

בספרייה המרכזית:

  • בערב לפני הבחינה: משעה 17:00 עד סיום הבחינה למחרת.

  • בחינה ביום א': מיום ה' השעה 14:00 עד סיום הבחינה.

  • מילונים להשאלה לצורך הבחינה בלבד: בבוקר יום הבחינה החל משעה 08:00 עד סיום הבחינה. 

בספריות יחידתיות:

​הספריות היחידתיות קובעות את סדרי ההשאלה בהתאם לצורך​.

פריטים שאינם ניתנים להשאלה

כתבי-עת, ספרים נדירים ותקנים, אינם ניתנים להשאלה בכל הספריות.

ספרי יעץ – אנצ​יקלופדיות ואחרים: כל ספרייה קובעת סוג פריטים שאינם ניתנים להשאלה בהתאם לצורך.​​

השאלת ציוד נלווה

בספרייה המרכזית:

מחשבים ניידים ניתנים להשאלה, עד שעה לפני סגירת הספרייה, לשימוש בספרייה בתקשורת האלחוטית.

מחשבונים וזיכרונות ניידים (דיסק און קי) ניתנים להשאלה עד למחרת היום בשעה 09:00.

מטענים לטלפונים ניידים: ההשאלה היא לאותו יום בלבד ויש להחזירם עד חצי שעה לפני סגירת הספריה.

בספריות יחידתיות:

למידע על תקופת השאלה בספריות היחידתיות, יש לפנות ישירות אליהן.​

חזרה​​​