רישום קוראים במערכת ספריות הטכניון


רישום אוטומטי של קורא מקהיליית הטכניון

הקהיליות הבאות של הטכניון נטענות לקובצי הקוראים האוטומטיים במערכות הספריות בתחילת כל שנת לימודים (אוקטובר):            

  • סטודנטים לכל התארים

  • חברי סגל אקדמי וחברי הסגל בגמלאות

  • עובדי הטכניון ועובדי הטכניון בגמלאות

במידה ושם הקורא מקהיליות אלו לא נטען באופן אוטומטי, על הקורא לגשת למח' השאלה בספרייה המרכזית עם אסמכתא לרישום.

ניתן להעביר את האסמכתא בפקס 04-8295662 או דוא"ל cir@te​chnion.ac.il

רישום פרטני של קורא חדש

רישום קורא שאינו נטען באופן אוטומטי לקובץ הקוראים במערכת הספרייה, מתבצע במח' ההשאלה בספרייה המרכזית עם אסמכתא מתאימה

לקהל טכניוני או תמורת תשלום לקורא חוץ:

רישום הקורא מתבצע בכל שעות פעילות של הספרייה המרכזית​ על ידי צוות מח' ההשאלה.

אישורים טלפוניים מגורמי חוץ מתקבלים בין השעות 15:15 – 08:00 בלבד.

ניתן להעביר אסמכתא לרישום באופן אישי, באמצעות ספרני הפקולטות, בפקס 04-8295662 או בדוא"ל cir@technion.​ac.il​​.​​

חזרה