​​​​​​​איחור בהחזרת ספרים


החזרת פריטי ספרייה במועד היא באחריות הקורא בלבד, ועליו לעקוב אחר מועד החזרת הפריטים המושאלים בכרטיס הקורא שלו. 

  • קורא שלא יחזיר את ספריו במועד, יוגבל בקבלת שירותי ההשאלה בכל ספריות הטכניון.

  • קורא שלא יחזיר את הספר בזמן, תיחסם זכותו להשאלה, לתקופה שתקבע לפי חומרת האיחור.

  • סטודנט ללימודי הסמכה ותארים מתקדמים אשר אחר בהחזרת הספרים, יחסם בפני שירותים נוספים.

מילואים

יש להציג זימון למילואים בעת השאלת הספרים לפני היציאה למילואים . במידה ולא יתאפשר, יש להציג אישור מילואים לאחר סיום המילואים.​​

מחלה

יש להציג אישור מחלה בעת החזרת הספרים באיחור.​

חזרה