​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ אסמכתא לרישום פרטני לפי סוגי קוראים

אסמכתא לרישום – קהיליית הטכניון

סטודנטים לכל התא​רים

 • אישור לימודים בתוקף ממזכירות לימודי הסמכה/ מוסמכים

 • א​ו קבלה על תשלום שכר לימוד

 • או אישור טלפוני ממזכירות לימודי הסמכה/ מוסמכים (מתקבל ע"י ספרני השאלה לפי פניית הסטודנט)

לתשומת לבכם: כרטיס סטודנט עדכני אינו מהווה אסמכתא לרישום סטודנט חדש!

הטבה מיוחדת לתלמידי תואר ראשון מצטיינים – הכפלת כמות הספרים

רישום ההטבה במערכת הספריות מתבצע על ידי צוות מח' ההשאלה בספרייה המרכזית לפי פניה אישית של הסטודנט למחלקה, על סמך הופעתו ברשימת המצטיינים המתקבלת בספרייה מדי שנה.

סטודנט מבית הס​פר הבינלאומי

תכנית לתואר ראשון במסלול ל-4 שנים:

​רישום אוטומטי, בדומה לכלל הסטודנטים לכל התארים.

במידה והסטודנט אינו רשום, האסמכתא המתאימה לרישום - אישור לימודים בתוקף ממזכירות לימודי הסמכה, אותו יש להציג במח' ההשאלה בספרייה המרכזית.

סטודנט במ​סלול לימודים קצר:

 • סטודנט הלומד במסלול שנתי באנגלית/רוסית

 • סטודנטים למחקר המגיעים לתקופות קצרות

 • קורס קיץ קצר

הרישום מתבצע לפי פנייה אישית של הסטודנט, על סמך הופעתו ברשימה המתקבלת ע"י מח' השאלה בספרייה המרכזית ממזכירות ביה"ס הבינלאומי.

הטבה מיוחדת לסטודנטים מבית הספר הבינלאומי

זכות השאלת ספרים מאוסף מיוחד שנרכש עבור התכנית ונמצא בספריית הנדסה אזרחית. לקבלת השירות יש לפנות לספריית הפקולטה.

פוסט ד​וקטורנ​טים

אישור מלשכת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.

חבר סגל א​קדמי

כתב מינוי / אישור גמלאי ניתן להעביר בפקס 04-8295662 או בדוא"ל של​ מחלקת הה​שאלה.​

לתשומת לבכם: כרטיס חבר בארגון הסגל בתוקף אינו מהווה אסמכתא לרישום בספרייה.

מור​ה נספח

 • כתב מינוי של הטכניון.

 • ערבות מהפקולטה המאושרת וחתומה ע"י ראש מנהל בלבד.

הספרייה המרכזית מכבדת כל נוסח ערבות מהפקולטה בתנאי שיהיה חתום ע"י ראש המנהל ויופיע בו תאריך מדויק של סוף תקופת הערבות.

עובד​ טכניון

 • עובד קבוע / בניסיון לקביעות - אישור מאגף כוח אדם.

 • פניות מיוחדות של עובדים זמניים ייענו על סמך אישור מאגף כוח אדם.

עובד הטכניון ב​​גמלאות

 • כרטיס גמלאי של הטכניון או אישור מאגף כוח אדם.

עובד מוסד הטכניון

 • מכתב ערבות בנייר (לא בדוא"ל או בפקס) ממשאבי אנוש של מוסד הטכניון.

שירות ההשאלה - לתקופה המופיעה בכתב הערבות. 

מוסד נאמן

 • ערבות שנתית ממוסד נאמן​

רישום וזכויות השאלה מיוחדות של קהל נוסף הלומד בשטח הקמפוס

מכינת ה​טכניון

 • לפי פניה אישית של תלמיד המכינה למחלקת ההשאלה בספרייה המרכזית, על סמך הופעתו ברשימת תלמידי המכינה המתקבלת בספרייה מדי שנה.

זכות השאלה - 5 ספרים

בי​ה"ס להנדסאים

 • ערבות אישית מטעם ספריית ביה"ס להנדסאים.

זכות השאלה - 5 ספרים.

תלמידי לימודי חו​ץ (חיפה) – קורסים

 • הפקדת דמי פיקדון בסך 400 ₪ בגזברות המדור ללימודי חוץ.

הטופס המתקבל במעמד התשלום מהווה אסמכתא לרישום בספרייה.

זכות השאלה ​- 3 ספרים.

תלמידי תיכון מצטיינים ​ותלמידי תיכון בתכנית ארכימדס – כימיה

 • לפי פניה אישית של תלמיד התכנית למחלקת ההשאלה בספרייה המרכזית, על סמך הופעתו ברשימת מיוחדת המתקבלת בספרייה מדי שנה.

זכות השאלה - 5 ספרים

חברות ומכ​ונים ​הממוקמים בקמפוס הטכניון

 1. היולט פאקארד -Hewlett-Packard Company

 2. ביו-ראד (Bio Rad)

 3. מכון לקרמיקה

 • רישום על סמך מכתב ערבות שנתי אשר מתקבל במח' ההשאלה בספרייה המרכזית מטעם החברה המכון החברה/ המכון.

זכות השאלה עד 5 ספרים.

סטודנט לת​ואר​ מתקדם מאוניברסיטה אחרת בארץ

 • כתב ערבות שנתי מהאוניברסיטה

זכות השאלה עד 5 ספרים

סטודנט באוניברסיטה הפתוחה

 • הצגת כרטיס תלמיד בתוקף בפנייה אישית של התלמיד למח' ההשאלה בספרייה המרכזית

זכות השאלה עד 5 ספרים

רישום קוראי חוץ – זכויות הש​אלה, הסדרי תשלום ותעריפים

זכויות השאל​ה

 • קורא חוץ זכאי לשאול ספרים בכל ספריות הטכניון לאחר הסדר תשלום.

 • לספריות שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל לקוראי חוץ.

 • רישום קורא חוץ בקובץ הקוראים מקנה לו זכות להשאלת ספרים בלבד, ואין לו אפשרות שימוש שוטף במאגרי המידע האלקטרוניים של ספריות הטכניון, עקב מגבלת זכויות יוצרים.

תשלום בקופת הטכניון עבור קורא חוץ

התשלום מתבצע בקופת הטכניון (בניין הסנט, קומה ג'), באמצעות טופס הפנייה ממח' ההשאלה בספרייה המרכזית. ניתן לשלם במזומן או בהמחאה. ההמחאות "לפקודת הטכניון", לא לפקודת הספרייה.

בימים א' עד ה' לאחר השעה 15:15 ניתן להשאיר המחאה לפקודת הטכניון או כסף מזומן בדלפק ההשאלה. ההפקדה בקופה תתבצע למחרת. הקבלה תישלח לקורא או תישמר עבורו בדלפק ההשאלה לאיסוף עצמי. 

קורא חוץ פרטי

זכות השאלה עד 5 ספרים בתשלום 200 ₪ לשנה, מיום התשלום.

בוגרי ​הטכניון - החברים בארגון בוגרי הטכניון

זכות השאלה עד 5 ספרים בתשלום 200 ש"ח לשנה מיום התשלום, בהצגת כרטיס חבר בתוקף של ארגון בוגרי הטכניון.

דורשי הט​כניון

זכות השאלה עד 5 ספרים בתשלום 200 ש"ח לשנה מיום התשלום, בהצגת כרטיס חבר שנתי בתוקף של אגודת "דורשי הטכניון".

קורא חוץ באמצעות מקום העבודה

זכות השאלה עד 10 ספרים.

ערבות ממקום העבודה ו-400 ש"ח דמי שימוש לשנה, מיום התשלום.

 • ניתן לקבל טופס ערבות ממקום העבודה חתום ע"י ראש מח' משאבי אנוש/ בעלי החברה

חיילים בש​ירות סדיר

זכות השאלה עד 2 ספרים ללא תשלום בקבלת מכתב ערבות ממפקד היחידה.

"מועדון תעשייתי"

לפי בקשת פקולטה מסוימת ניתן לפתוח כרטיס קורא בספרייה לחברי מועדון תעשייתי השייך לפקולטה (עובדי חברות תעשייה שיש להם קשרי גומלין עם הפקולטה).

קוראי המועדון זכאים לקבל עד 10 ספרים בספריית הפקולטה ובספרייה המרכזית בלבד.​

חזרה​​