פריטים מושא​לים שאבדו או ניזוקו

  • פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא.

  • הקורא חייב לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק.

  • חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון ע"ג פריטי ספרייה!

  • קורא שאיבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך למחלקת ההשאלה לשם הסדרת התשלום לספרייה, דמי הטיפול בספר אבוד הם 20 ש"ח (דמי הטיפול לא יוחזרו).

  • הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הספר לספריה, כולל דמי הטיפול בו. במידה ויביא פריט חלופי (זהה ובמצב מצוין) תישקל קבלתו ע"י צוות הספרייה בספרייה המתאימה.

חזרה