​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​נהלי השאלה​

לבירורים בנוש​א השאלה, אנא צרו קשר:

​זכאות

קהיליית הטכניון זכאית לשאול ספרים מכל ספריות הטכניון.

תקופת ההשאלה לחומרים השונים נקבעת על ידי הספרייה בהתאם לצרכי הקהל.

ספריות הטכניון מאפשרות שירות ההשאלה גם לקוראי חוץ (שירות הכרוך בתשלום), כאשר כל ספרייה יכולה להטיל הגבלות השאלה משלה.​

קיראו עוד על הזכאות להשאלה:

השאלה

כל הפריטים מהאוספים השונים של כל ספריות הטכניון מופיעים בקטלוג מאוחד.

באמצעות הקטלוג ניתן לאתר את מיקום הפריטים בספריות, תקופות השאלתם והאם פנויים על המדף.

השאלת ספרים וציוד היקפי מתבצעת בדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית/ דלפקי ספריות יחידתיות, בהצגת תעודה מזהה בלבד.

תקופת ההשאלה בספרייה המרכזית ובספריות היחידתיות נקבעת בהתאם לסוג הפריט, רמת הביקוש וצורכי המקום.

בירור תקופות ההשאלה של כל הספרים ניתן לבדוק באמצעות קטלוג​​ ​​הספרייה.

קיראו עוד על השאלה:

הזמנ​ה

קיימת אפשרות להזמין כל פריט שניתן להשאלה (ספר, תקליטור או כל פריט אחר), גם אם מושאל ע"י קורא אחר וגם אם פנוי על המדף. הקורא יקבל הודעה באמצעות הדוא"ל, שהספר ממתין לו בדלפק ההשאלה, בספריה בה הוזמן. הספר ימתין לקורא למשך 3 ימים. לאחר קבלת ההודעה יש לפנות לדלפק הספרייה לקבלת הספר. המידע על כך שהפריט הגיע וממתין, מופיע גם בכרטיס הקורא של המזמין.

הזמנת עותק פנוי במדף

צוות ההשאלה בכל ספרייה יאתר את הספר תוך 48 שעות מביצוע ההזמנה.

בהזמנת עותק פנוי במדף ניתנת קדימות בהשאלת הספר לקורא שמגיע לספרייה על זה שמזמין דרך המחשב. 

קיראו עוד על ​​​​​ביטול הזמנה​​​.​​​

עדכון פרטים

כל הקוראים מתבקשים לעדכן את הדואר האלקטרוני וכן את כתובתם ומס' הטלפון (כולל הנייד) בכל מקרה של שינוי באמצעות פנייה אישית או בכרטיס הקורא.​

כתב ערבות לספרייה אקדמית בארץ​

  • חברי סגל ועובדים רשאים לקבל כתב ערבות לספריות האקדמיות בארץ, הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריית הטכניון. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספרייה בהתאם לנהלים הנהוגים בה.

  • תלמידי תואר שני ושלישי רשאים לקבל כתב ערבות ל-2 ספריות אקדמיות בארץ. עליהם להביא כתב ערבות מהמנחה.

קבלת כתב הערבות מתבצעת בדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית בלבד.​​