שירותי השאלה במערך ספריות הטכניון

השאלת פריטים

 • קהיליית הטכניון זכאית לשאול ספרים ועזרים מכל מערך ספריות הטכניון.

 • בפורטל הספריות ניתן לאתר את כל הפריטים הקיימים בטכניון, לבדוק את מיקומם ואת תקופת השאלתם.

 • השאלת פריטים מתבצעת בהצגת תעודה מזהה.

 • מידע אודות פריטים מושאלים ומוזמנים מופיע בכרטיס הקורא בפורטל הספריות.

 • הארכת תקופת ההשאלה לפריטים מושאלים מתבצעת באופן אוטומטי עד מקסימום שנתיים, כל עוד אין הזמנות.

  • שירות לחברי סגל בלבד: בקשה להארכת תוקף ההשאלה בתום שנתיים באמצעות אפליקציית סריקת ברקודים (נכון להיום האפליקציה פעילה רק למי שכבר הוריד אותה   בעבר ובקרוב תעודכן לכולם).

 • מילואים: יש להציג זימון בעת שאילת פריטים בטרם היציאה למילואים. במידה ולא מתאפשר, יש להציג את האישור בסיום המילואים.

החזרת פריטים

 • האחריות להחזרת פריטים במועד היא של הקורא!

 • התראה להחזרת פריט מוזמן נשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני של הקורא.

 • מומלץ להחזיר פריטים לספרייה ממנה נשאלו.

 • כשהספרייה סגורה ניתן להחזיר פריטים לתיבת ההחזרה. פריטים אלה יזוכו למחרת.

 • פריטים שלא הוחזרו בזמן לא יקבלו הארכה.

 • החזרת פריט באיחור גורמת לחסימת השאלות והארכות בהתאם לתקופת האיחור.

 • סטודנט לתואר ראשון וסטודנט לתארים מתקדמים אשר מאחר בהחזרת פריטים ייחסם במזכירות לימודי הסמכה / מוסמכים מקבלת שירותים נוספים עד להחזרתם.

 • מחלה: במידה ופריטים לא הוחזרו בעקבות מחלה, יש להציג אישור מחלה בעת החזרת הפריטים.

פריטים מושאלים שאבדו או ניזוקו

 • פריט מושאל נמצא באחריותו המלאה של הקורא: חובה לשמור על שלמות הפריט ולהימנע מלגרום לו כל נזק. חל איסור מוחלט על רישום הערות וסימון על גבי פריטי הספריות.

 • קורא המאבד פריט או שגרם לו נזק, יודיע על כך לספרייה ממנה נשאל הפריט לשם הסדרת התשלום.

 • הקורא יידרש לשלם את עלות רכישת הפריט כולל דמי טיפול.  במידה ויביא הקורא פריט חלופי (זהה ובמצב מצוין) תישקל קבלתו על ידי צוות הספרייה.

הזמנת פריטים

 • הזמנת פריט מתבצעת בפורטל ספריות הטכניון או באפליקציית הטכניון.

 • אין אפשרות להזמין פריט לתאריך מסוים.

 • קורא אינו יכול להזמין עותק נוסף של ספר המושאל על ידו.

 • הקורא מקבל הודעה בדואר אלקטרוני שהספר ממתין לו בספרייה בה הוזמן הפריט.

 • הפריט ממתין לקורא במשך 3 ימים.

 • קורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו עוד מתבקש לבטל את ההזמנה, כדי לשחרר אותו לקורא אחר.

 • אפשרויות לביטול הזמנה :

  • במידה והפריט טרם התקבל, ניתן לבטל את ההזמנה בכרטיס הקורא בפורטל הספריות.

  • יצירת קשר עם הספרייה בה הוזמן הספר באמצעות טלפון, דוא"ל או הגעה לספרייה.