כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
Introduction to machine learning with Pythonbook cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Network scienceBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Whatever it takesBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Causal inference in statisticsBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Teaching statisticsBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Fundamentals of machine learning for predictive data analyticsBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Storytelling with dataBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
How doctors thinkBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Python data science handbookBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Algorithmic game theoryBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Cracking the creativity codeBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
CausalityBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Data science and complex networksBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Giving kids a fair chanceBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Markov ModelsBook's Cover
Book's catalog pageכרטיסיה חדשה
ספרי עיון

 סינון לפי

אוספים
פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר