​​​​​​​​חומרי לימוד 

  1. מערכות מידע   (החל משנת 1996)

  2. הנדסת תעשיה   (החל משנת 2004)

  3. כל​כלה   (החל משנת 2004)​