​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מבחנים משנים קודמות

​בקורסים ​של הפקולטה ​לתעשייה וניהול

חיפוש לפי מספר קורס
  
  
  
כווץ פרטי קורס : 094100 , מבוא להנדסת תעשיה ‏(3)
כווץ פרטי קורס : 094139, הול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות ‏(5)
כווץ פרטי קורס : 094141, תכן המוצר ומערכות ייצור ושירות ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 094210 , מבוא לטכנולוגיות מחשב  ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 094219, הנדסת תוכנה ‏(1)
כווץ פרטי קורס : 094222, אפיון וניתוח מערכות מידע  ‏(5)
כווץ פרטי קורס : 094240, ניהול מסדי נתונים ‏(3)
כווץ פרטי קורס : 094313, מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים  ‏(1)
כווץ פרטי קורס : 094314, מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים  ‏(4)
כווץ פרטי קורס : 094323, מודלים דינמיים בחקר ביצועים  ‏(5)
כווץ פרטי קורס : 094334, סימולציה ספרתית  ‏(5)
כווץ פרטי קורס : 094344, מתמטיקה דיסקרטית  ‏(4)
כווץ פרטי קורס : 094411, הסתברות ‏(4)
כווץ פרטי קורס : 094412, הסתברות מ  ‏(4)
כווץ פרטי קורס : 094480, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה  ‏(4)
כווץ פרטי קורס : 094501, מבוא לכלכלה - מיקרו ‏(1)
כווץ פרטי קורס : 094503, מבוא לכלכלה - מיקרו ‏(3)
כווץ פרטי קורס : 094504, מיקרו כלכלה 2  ‏(3)
כווץ פרטי קורס : 094513, מאקרו כלכלה  ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 094515, כלכלת ישראל ‏(1)
כווץ פרטי קורס : 094564, מבוא לניהול פיננסי  ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 094569, שוק ההון וההשקעות ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 094607, סוציולוגיה ארגונית ויחסי עבודה ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 094821, חשבונאות פיננסית וניהולית  ‏(3)
כווץ פרטי קורס : 094842, דיני מסים ומקרקעין  ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 095113, איכות פריון ותחזוקה ‏(1)
כווץ פרטי קורס : 095140, תכנון פרויקטים וניהולם  ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 095605, מבוא לפסיכולוגיה  ‏(2)
כווץ פרטי קורס : 095618, ביצועי אנוש  ‏(1)
כווץ פרטי קורס : 096120, הנדסת איכות  ‏(2)
1 - 30הבא

​​

​​​

​​​​

​​