​​​​​​​​​​​​

​​​שאלות נפוצות​​

  
תשובה
הרחב נושא : 01. כללי ‏(7)
הרחב נושא : 02. שאלות בענייני השאלה ‏(11)
הרחב נושא : 03. החזרת ספרים ‏(7)
הרחב נושא : 04. הזמנת פריטים ‏(6)
הרחב נושא : 05. השאלה בין-ספרייתית ‏(4)
הרחב נושא : 06. התמצאות בספרייה המרכזית ‏(6)
הרחב נושא : 07. מחשוב,רשתות תקשורת ‏(3)
הרחב נושא : 08. ציוד ‏(6)
הרחב נושא : 09 יעץ והדרכות ‏(1)
הרחב נושא : 10. התחברות מחוץ לקמפוס ‏(6)
הרחב נושא : 11. גישה למשאבים אלקטרוניים ‏(3)
הרחב נושא : 12. תמיכה במחקר ‏(9)
הרחב נושא : 15. Mendeley ‏(4)
הרחב נושא : 16. ארכיון היסטורי ‏(6)

​​

​​