כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​צוות עובדי ספריית הנדסת חשמל​

​​​​​​​​
תמונה
  
  
  
  
  
  
  
זוגמןלנהמידענית04-829477204-8294773lena@ef.technion.ac.illibrary@ef.technion.ac.il
קיטייבורהמידענית04-829477204-8294772verakitaev@technion.ac.illibrary@ef.technion.ac.il
  
  
  
לנה זוגמןמידענית04-8294772
מידענית04-8294772
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר