כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​צוות עובדי ספריית הנדסת חשמל​

​​​​​​​​
תמונה
  
  
  
  
  
  
  
גרינברגגליתהממונה על הספרייה04-829477204-8294773galit@ef.technion.ac.illibrary@ef.technion.ac.il
זוגמןלנהמידענית04-829477204-8294773lena@ef.technion.ac.illibrary@ef.technion.ac.il
בייגהנטליעובדת ספרייה04-829477204-8294773library@ef.technion.ac.il
  
  
  
גלית גרינברגהממונה על הספרייה04-8294772
לנה זוגמןמידענית04-8294772
נטלי בייגהעובדת ספרייה04-8294772
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר