כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​​​​​​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
Fundamentals of Signal Enhancement and Array Signal Processinghttp://contentcafe2.btol.com/ContentCafe/jacket.aspx?UserID=ebsco-test&Password=ebsco-test&Return=T&Type=M&Value=9781119293125
Recommended by the Faculty
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926443290303971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Detection, Estimation, and Modulation Theoryhttp://contentcafe2.btol.com/ContentCafe/jacket.aspx?UserID=ebsco-test&Password=ebsco-test&Return=T&Type=M&Value=9780470542965
Textbook - Introduction to Digital Communication
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926418889603971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Introduction to Computer Securityhttp://contentcafe2.btol.com/ContentCafe/jacket.aspx?UserID=ebsco-test&Password=ebsco-test&Return=T&Type=M&Value=9780321247445
Recommended by Prof. Eyal, I.
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.990026243180203971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Applications of Neural Networks in Electromagneticshttp://contentcafe2.btol.com/ContentCafe/jacket.aspx?UserID=ebsco-test&Password=ebsco-test&Return=T&Type=M&Value=0890068801
Recommended by the Prof. Schachter, L.
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926443290203971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlowhttp://contentcafe2.btol.com/ContentCafe/jacket.aspx?UserID=ebsco-test&Password=ebsco-test&Return=T&Type=M&Value=9781491962299
Recommended by Prof. Schechner, Y.
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.990026232030203971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
מציאות ואבדותhttps://library.technion.ac.il/he/ele/PublishingImages/New%20Books/%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA.jpg
Recommended by the Library
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926424789103971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
עד כמה החיות חכמות?https://library.technion.ac.il/he/ele/PublishingImages/New%20Books/%D7%A2%D7%93%20%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%95.jpg
Recommended by the Library
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926419389803971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
החדשניםhttps://library.technion.ac.il/he/ele/PublishingImages/New%20Books/%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D.jpg
Recommended by the Library
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926419390103971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
למה? : מסע בעקבות הסקרנות האנושיתhttps://library.technion.ac.il/he/ele/PublishingImages/New%20Books/%D7%9C%D7%9E%D7%94.jpg
Recommended by the Library
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat06260a&AN=tec.9926419390003971&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספר מחקר

 סינון לפי

אוספים
פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר