כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​​​​​​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
Geometric and Topological Inferencehttps://syndetics.com/index.php?client=primo&isbn=9781108410892/sc.jpg
Recommended by Prof. Adler, R.
https://technion.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma9926519187303971&context=L&vid=972TEC_INST:972TEC_V1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=heכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Introduction to Optical Microscopyhttps://syndetics.com/index.php?client=primo&isbn=9780981519487/sc.jpg
Recommended by Prof. Levin, A.
https://technion.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma9926526562103971&context=L&vid=972TEC_INST:972TEC_V1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=heכרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Generalized Principal Component Analysishttps://proxy-eu.hosted.exlibrisgroup.com/exl_rewrite/books.google.com/books/content?id=Fg7CsgEACAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=5
Textbook - Data Analysis
https://technion.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990026135450203971&context=L&vid=972TEC_INST:972TEC_V1&search_scope=MyInstitution&isFrbr=true&tab=LibraryCatalog&lang=heכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
Computer Architecture : A Quantitative Approachhttps://syndetics.com/index.php?client=primo&isbn=9780128119051/sc.jpg
Textbook
https://technion.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma9926527490203971&context=L&vid=972TEC_INST:972TEC_V1&search_scope=MyInstitution&isFrbr=true&tab=LibraryCatalog&lang=heכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
החיפאים : אישים ודמויות בחיפה : לקסיקוןhttp://www.duhifat.com/books/38.jpg
Recommended by Prof. Shimkin, N,
https://technion.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma9926526587703971&context=L&vid=972TEC_INST:972TEC_V1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=heכרטיסיה חדשה
מדע פופולארי

 סינון לפי

אוספים


פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר