​חשוב לדעת!​​​​​​​​​

​​

  • ​​יש להשתיק טלפונים ניידים ולצאת בעת השיחה

  • מותר להכניס לספריה משקאות בבקבוקים סגורים בלבד. את הקפה תשאירו בחוץ

  • לא נהוג לאכול בספריה. לרשותכם יש קפטריה בקומת הספריה

  • אין להוציא כסאות משרד מחדרי לימוד לקבוצות או להכניס כסאות הספריה לתוך חדרי הלימוד

  • יש לשמור על רמה סבירה של רעש. הרעש עלול להפריע מאוד לחלק מהלומדים


אנא התחשבו בש​אר משתמשי הספריה ושמרו על שלמות הציוד ונקיונו. תודה​