כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​צוות עובדי הספרייה המרכזית​​​

(לפי תחומים)​​​

​​​​
תמונה
  
  
  
  
כווץ תחום : 1. הנהלה ‏(2)
כווץ מחלקה : הנהלה ‏(2)
רויטל סטרקוביץ-עיניראש מנהל04-829-2598revitala@technion.ac.il
דליה דולבמנהלת 04-829-2507ddalia@technion.ac.il
כווץ תחום : 2. אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה ‏(8)
כווץ מחלקה : א. מזכירות ‏(2)
נירית רוזנפלדרכזת מנהלית04-829-1986nirit.ros@technion.ac.il
סיוון אלישע
ניצה סגלמזכירה04-829-2503tsnitsa@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ג. ארכיון היסטורי ‏(1)
איתי קרןארכיונאי היסטורי077-887-1783itay.k@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ד. משק וארכיון הספרים ‏(5)
גאולה גוזלןראש מחלקה04-829-3536ggeoola@technion.ac.il
אלעד לבא04-829-2512lava@technion.ac.il
בלה ליאנגוזוב04-829-3536bella@technion.ac.il
ליאוניד בוזניק04-829-3536bleo@technion.ac.il
מרדכי אמסלם04-829-2723amsalemm@technion.ac.il
כווץ תחום : 3. שירותי קהל ‏(9)
כווץ מחלקה : א. מידע והדרכה ‏(3)
אלה חוחלובמנהלת מחלקת מידע והדרכה 04-829-2513ellakh@technion.ac.il
ליאור פורת04-829-2520liorp@technion.ac.il
רונית מרקו04-8292520ronitmarco@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. השאלה ‏(3)
לימור כהן מנהלת מחלקת השאלה והשאלה בינספרייתית04-8292749limorc@technion.ac.il
נחמה אביבאחראית צוות04-829-2504avivn@technion.ac.il
מירי נויגבאור04-829-2504tsmiriam@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ג. השאלה בינספרייתית ואספקת מסמכים ‏(2)
אולגה חבוב04-829-2509 holga@technion.ac.il
סימונה קליין04-829-2509ksimona@technion.ac.il
כווץ מחלקה : פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ ‏(1)
ילנה יארושנקורכזת פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ04-829-2501elenay@technion.ac.il
כווץ תחום : 4. טכנולוגיות מידע ומחשוב ‏(5)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
גיא שחףראש תחום טכנולוגיות מידע ומחשוב04-829-2508guyshahaf@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(3)
אייל ויסוקרמתאם מערכת "עלמא"04-829-1950eyalv@technion.ac.il
אפרת אלג'ם טהר-לבמהנדסת מערכות מידע077-887-1470efratal@technion.ac.il
גדעון סלע04-829-2515selag@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. מחשוב ותשתיות תקשורת ‏(1)
סטס אנדרושצ'נקומנהל מחלקת מחשוב, תשתיות ותקשורת 04-829-3827stas@technion.ac.il
כווץ תחום : 5. ניהול אוספים ותהליכים ‏(13)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
שרית סמבולראש תחום04-8292519ssambol@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. קיטלוג, מיון ועיבוד ‏(7)
רואי כהןמנהל מחלקת קיטלוג ומיון04-829-1747royc@technion.ac.il
אביבה רבינוביץ04-829-2505 raviva@technion.ac.il
הילה גולדשטיין04-829-2506ghila@technion.ac.il
ליבה זילבר04-829-2515liba@technion.ac.il
מלכה פרידמן04-829-2506malkaf@technion.ac.il
רבקה כהן04-829-2505rivkac@technion.ac.il
רבקה פרקש04-829-2506rivkaf@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. רכש ספרות מדעית ‏(5)
אורלי רולניקמנהלת מחלקת רכש ספרות מדעית 04-829-2517rolnik@technion.ac.il
אילנה בראון04-829-2514 eilana@technion.ac.il
גולדשטיין הילה04-829-2506ghila@technion.ac.il
גילה שלס04-829-2495gilas@technion.ac.il
ליאת אנגל04-829-2939eliat@technion.ac.il
  
  
  
כווץ תחום : 1. הנהלה ‏(2)
כווץ מחלקה : הנהלה ‏(2)
רויטל סטרקוביץ-עיניראש מנהל04-829-2598
דליה דולבמנהלת 04-829-2507
כווץ תחום : 2. אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה ‏(8)
כווץ מחלקה : א. מזכירות ‏(2)
נירית רוזנפלדרכזת מנהלית04-829-1986
ניצה סגלמזכירה04-829-2503
כווץ מחלקה : ג. ארכיון היסטורי ‏(1)
איתי קרןארכיונאי היסטורי077-887-1783
כווץ מחלקה : ד. משק וארכיון הספרים ‏(5)
גאולה גוזלןראש מחלקה04-829-3536
אלעד לבא04-829-2512
בלה ליאנגוזוב04-829-3536
ליאוניד בוזניק04-829-3536
מרדכי אמסלם04-829-2723
כווץ תחום : 3. שירותי קהל ‏(9)
כווץ מחלקה : א. מידע והדרכה ‏(3)
אלה חוחלובמנהלת מחלקת מידע והדרכה 04-829-2513
ליאור פורת04-829-2520
רונית מרקו04-8292520
כווץ מחלקה : ב. השאלה ‏(3)
לימור כהן מנהלת מחלקת השאלה והשאלה בינספרייתית04-8292749
נחמה אביבאחראית צוות04-829-2504
מירי נויגבאור04-829-2504
כווץ מחלקה : ג. השאלה בינספרייתית ואספקת מסמכים ‏(2)
אולגה חבוב04-829-2509
סימונה קליין04-829-2509
כווץ מחלקה : פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ ‏(1)
ילנה יארושנקורכזת פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ04-829-2501
כווץ תחום : 4. טכנולוגיות מידע ומחשוב ‏(5)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
גיא שחףראש תחום טכנולוגיות מידע ומחשוב04-829-2508
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(3)
אייל ויסוקרמתאם מערכת "עלמא"04-829-1950
אפרת אלג'ם טהר-לבמהנדסת מערכות מידע077-887-1470
גדעון סלע04-829-2515
כווץ מחלקה : ב. מחשוב ותשתיות תקשורת ‏(1)
סטס אנדרושצ'נקומנהל מחלקת מחשוב, תשתיות ותקשורת 04-829-3827
כווץ תחום : 5. ניהול אוספים ותהליכים ‏(13)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
שרית סמבולראש תחום04-8292519
כווץ מחלקה : א. קיטלוג, מיון ועיבוד ‏(7)
רואי כהןמנהל מחלקת קיטלוג ומיון04-829-1747
אביבה רבינוביץ04-829-2505
הילה גולדשטיין04-829-2506
ליבה זילבר04-829-2515
מלכה פרידמן04-829-2506
רבקה כהן04-829-2505
רבקה פרקש04-829-2506
כווץ מחלקה : ב. רכש ספרות מדעית ‏(5)
אורלי רולניקמנהלת מחלקת רכש ספרות מדעית 04-829-2517
אילנה בראון04-829-2514
גולדשטיין הילה04-829-2506
גילה שלס04-829-2495
ליאת אנגל04-829-2939
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר