קיטלוג ומיון בספריות הטכניון


שיטת מיון פריטים

חלק מהקיטלוג כולל הוספת נושאים לפריטים המקוטלגים.

הנושאים מציינים במה/במי הפריט עוסק, בניגוד למי חיבר או מי הוציא לאור את הפריט, וניתן למצוא פריטים בקטלוג באמצעותם (חיפוש לפי נושא). המונח המקצועי באנגלית הוא classification, ובעברית "מיון".

בספרייה המרכזית ישנו צוות מיון אשר ממיין את הספרים (ושאר הפריטים) לפי שיטת המיון UDC (Universal Decimal Classification) המבוססת על שיטת המיון דיואי (Dewey), אך מפורטת ומורכבת יותר ממנה.

השיטה בעיקרה מחלקת את תחומי הדעת השונים בשיטה עשרונית, לאחדות, עשרות ומאות, כאשר כל נושא מקבל מספר (אם או בלי ספרות אחרי הנקודה) ומונח מילולי לפיו ניתן לאחזר מידע בקטלוג. ה-UDC נחשב למדויק ומתאים יותר לתחומי הדעת של הטכניון משיטות אחרות, כמו למשל: שיטת המפתוח (indexing system) של ספריית הקונגרס בארה"ב, אשר בה משתמשים רוב הספריות האקדמיות בארץ.​


חזרה​​​