​​קיטלוג ומיון בספריות הטכניון


כללי הקיטלוג

הקיטלוג נעשה לפי כללים מוסכמים מראש על פיהם נוהגים בספריות רבות בארץ ובעולם.

בקיץ 2014 הוכנסו כללי קיטלוג חדשים ומעודכנים (RDA -  Resource Description & Access) אשר מבוססים על קונספט חדש אשר ישנה את האופן בו מידע מוצג לקהל.

המידע אודות חומרים ספרייתיים (ספרים, דיסקים, מפות ועוד) ינוהל בצורה הירארכית כשהיצירה המקורית בראש ותחתיה התוצרים שלה (למשל מהדורות שונות של היצירה המקורית) עד לרמת הפריט/העותק. בין כל תוצרי ההיררכיות יבואו לידי ביטוי הקשרים (relationships) של הנפשות הפועלות (אנשים, משפחות וגופים/תאגידים) ושל הנושאים (מושגים, אובייקטים, אירועים ומקומות) הרלוונטיים לחומר המקוטלג, ובכך בעצם ייווצר מאגר מידע ולא רק רשימת מצאי.​


חזרה​