מחלקת קיטלוג ומיון

 

המחלקה אחראית על תיאור המידע של אוספי ספריות הטכניון בקטלוג הספריות. הקטלוג משמש כמאגר מידע של רשומות הכוללות תיאורים ביבליוגרפיים, נושאים ומידע על מיקומיהם של הפריטים בספריות הטכניון.

אנו פועלים על פי הנחיות ותקנים בינלאומיים של קיטלוג ומיון, כמקובל בספריות אקדמיות בארץ ובחו"ל. הקיטלוג נעשה לפי הנחיות RDA (בעבר AACR2) בתקן MARC כאשר המיון נעשה בשיטת UDC.

אנו מקטלגים פריטים שנרכשו עבור ספריות הטכניון, תזות, פריטים שנתרמו כמתנות, ופריטים ישנים שטרם קוטלגו כמו דו"חות מחקר. כמו כן אנו אחראים על הוספתם לקטלוג של רשומות ספרים וכתבי עת אלקטרוניים בחבילות של מוציאים לאור, שנרכשו לצמיתות או שהתקבלו לתקופת ניסיון. הקיטלוג כולל גם יצירת קובץ זהויות לאנשים ולתאגידים הקשורים בפריטים המקוטלגים.

קודים המוכנסים לרשומות הביבליוגרפיות מאפשרים לאתר פריטים לפי פורמט (מודפס, אלקטרוני...), סוג חומר (ספרים, סרטים, מפות...), ספרי לימוד, מיקום בקמפוס, פריטים חדשים, ועוד. הקודים האלה משמשים גם להפקת נתונים וסטטיסטיקות לפי הצורך.

בהתאם לנוהל הערכת אוספים אנו מוחקים רשומות של פריטים שהוצאו מאוספי הספריות, כך שתוכן הקטלוג מתעדכן תמיד במצאי הקיים במציאות.

המיון הנושאי משקף את תוכן הפריטים המקוטלגים. נושאי תוכן מוצגים כביטויים מילוליים הקשורים במספרי UDC ומנוהלים בקובץ זהויות הנושאים. מספרי ה-UDC משמשים גם כמספרי מדף. המיון נעשה עבור כל הפריטים מלבד אלה שהתקבלו לתקופת ניסיון.

על פי הצורך אנו מעדכנים את הנושאים (מוסיפים חדשים, משנים ביטויים מילוליים או מספרי מיון) או מוחקים אותם בהתאם להתפתחויות באוספי הספריות ובקובץ זהויות הנושאים עצמו.

בנוסף אנו מכינים את הפריטים של הספרייה המרכזית למידוף, מה שכולל החתמות, מדבקות מספרי מדף, וכריכות ספרים לפי הצורך. 

​​