​​ה​​שאלה בינספרייתית

 ​​אנשי ס​גל, סטודנטים, ועובדי טכניון, זכאים לשרות השאלה בינספרייתית . ניתן להזמין ספר או צילום מאמר מכתב עת, ישירות ממח​לקת השאלה בינספרייתית, בספרייה מרכזית. ניתן להזמין ספר או צילום מאמר מכתב עת, ישירות ממחלקת השאלה בינספרייתית, בספרייה מרכזית.

כשמעוניינים בספר, יש לרשום במדוייק  בטופס ההזמנה האלקטרוני את פרטי הספר המבוקש : שם מחבר, כותר, שנת הוצאה, ומספר המערכת בספרייה בה אותר הספר המבוקש. את פרטי הספר אפשר למצוא בקטלוג הספרים הארצי המאוחד  THE ISRAEL UNION CATALOG-ULI.  ​

כשמעוניינים במאמר מכתב עת, יש לרשום במדוייק  בטופס ההזמנה האלקטרוני את פרטי כתב העת : כרך, שנה, חוברת ומספרי עמודים, ובאיזו ספרייה נמצא כתב העת.  את פרטי כתב העת ניתן למצוא בקטלוג כתבי העת הארצי המאוחד THE ISRAELI UNION LIST OF SERIALS - ULS. 

מרצים בפקולטה לארכיטקטורה יכולים לקבל שירות השאלה בינספרייתית גם באמצעות הספרייה. בחלק מהמקרים יהיה צורך במספר חשבון תקציב המחקר של המרצה, לצורך ביצוע ההזמנה

 ​מרצים המעוניינים לש​​אול ספרים מספרייה אחרת בטכניון יכולים לעשות זאת גם באמצעות צוות ספריית הפקולטה.​​