רשימת תיזות לתואר שלישי (PHd) שנכתבו בפקולטה​​​


 ​​PHd עד 1980

 PHd 1981-1990​

 PHd 1991-2000​

 PHd 2001-2010​

 PHd 2011-2020​​