מחבר מאמרים? הנה כמה דברים שחשוב לדעת על זכות יוצרים

זכות יוצרים היא ביטוי כולל לאוסף הזכויות המשפטיות הקשורות לשימוש ולהפצה של יצירה מקורית.
זכות יוצרים במאמר שייכת, באופן ראשוני, ליוצר היצירה, כלומר למחבר המאמר.

פרסום של מאמר בכתב עת מהווה "שימוש והפצה" במאמר, ועל כן מצריך את הסכמתו של מחבר המאמר.

בתהליך הפרסום הנהוג כיום, הסכמת המחבר לפרסום נעשית על-ידי העברת זכות היוצרים, כולה או מקצתה, לידי המוציא לאור.

באופן זה עלול המחבר לאבד את שליטתו על המשך חיי המאמר ולהידרש להסכמת המו"ל לכל שימוש עתידי שיעשה בו.

שימושים כאלו יכולים להיות העלאת המאמר לאתר האינטרנט של המחבר או של הפקולטה בה הוא מלמד, שיתוף המאמר ברשתות אקדמיות, ארכוב המאמר בארכיון אישי או מוסדי, ועוד.

המאמר שלי –  הזכויות שלי?

על מנת לדעת מהן זכויות המחבר במאמר שכבר פורסם, יש לבחון את ההסכם הספציפי עליו חתם המחבר מול המו"ל.

מדיניות זכות היוצרים הכללית של כל מו"ל מופיעה על פי רוב באתר האינטרנט של המו"ל. ניתן להיעזר גם במנוע החיפוש SHERPA/RoMEO המרכז את קווי המדיניות של מו"לים שונים בנושא.  

השאר את הזכויות בידך!

מגמות עכשוויות בעולם האקדמי, הנשענות בין היתר על התנועה לקידום גישה פתוחה, מבקשות לעודד את השארת הבעלות על מאמרים בידי כותביהם.

אפשרות אחת לעשות כן היא באמצעות הוספת נספח להסכם הפרסום עם המו"ל (author addendum),  אשר מפרט את הזכויות הנותרות בידי המחבר לאחר הפרסום.

אפשרות נוספת היא לבקש לחתום על רישיון פרסום (License to Publish) במקום על הסכם העברת זכויות מקובל. רישיון פרסום מעניק למו"ל היתר לפרסם את המאמר, אך משמר את יתר זכויות היוצרים בידי המחבר.

שתף אחרים בעבודתך

משהו בטחו זכויותיו במאמר, יכול המחבר להנגיש את עבודתו באמצעות ארכוב המאמר (קרי, הצבת עותק של המאמר) במאגר גישה פתוחה.

רישיונותCreative Commons  מאפשרים למחבר לקבוע אילו שימושים מותר לקהל הרחב לבצע במאמר, ובאילו תנאים

לעיון נוסף: