כניסה

זכויות יוצרים בקורסי  MOOC


מדריך זה עוסק בענייני זכויות יוצרים וקניין רוחני בהקשר של קורסי MOOC, בדגש על קורסים בפלטפורמת Coursera. במדריך ניתן למצוא התייחסות מקיפה לכל סוגי התכנים אותם ניתן לשלב במצגות הקורס.

סוגיות כלליות לגבי זכויות יוצרים בפלטפורמת Coursera

Coursera הינו ארגון למטרות רווח, לכן לא ניתן להשתמש בחומרים בשימוש של .fair use

לא מומלץ להשתמש בחומרים מצד שלישי, היות ולא תמיד ניתן להשיג אישורי שימוש בחומר מבעלי זכויות היוצרים ולא תמיד ברור מי הבעלים המקוריים של התוכן.

מומלץ להשתמש רק בחומרים מקוריים ולהשתמש בחומרים צד שלישי רק אם אין אלטרנטיבה אחרת. בכל מקרה יש לאזכר את המקור של התוכן או בשקופית עצמה או בהערות בסוף.

במידה ויימצאו הפרות בזכויות היוצרים , Coursera שומרים לעצמם את הזכות לסגור את הקורס באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת.


סימולי זכויות יוצרים

 • ניתן להשתמש בחומר שפורסם באתר ציבורי או כאתר המוגדר לשימוש לכל מטרה (licensed for any use, including for-profit purposes), או תחת ההגדרה של Creative Commons.

 • אתרים ציבוריים המאפשרים שימוש חופשי הכולל for-profit purposes.

 • סימול של CC-BY (Creative Commons ) .

 • לא ניתן להשתמש בסימולים שאינם מסחריים כגון: CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND.

שיקולי שימוש הוגן (Fair Use) לקורסי MOOC

השימוש תחת המונח Fair Use הינו מוגבל היות ו Coursera מוגדרת כארגון למטרות רווח. החריגות המאפשרות שימוש בחומרים כעזרי למידה בכיתה ללא בקשת רשות אינם חלים לגביה. "שימוש הוגן" יכול להיחשב רק במידה ונצמדים להכוונות הבאות:

 • מומלץ להשתמש בציטוטים קצרים ולכלול אותם בהרצאה עצמה או במצגת הנלווית.

 • להשתמש בחומרים "עובדתיים" ולא כאלה המבוססים על יצירתיות. לדוגמא: שימוש בגרף של מחקר שממחיש רק עובדות שפורסמו במאמר מדעי סביר יותר כדי להיחשב שימוש הוגן מאשר באמצעות יצירת אמנות, אשר מסתמכת יותר על פרשנות יצירתית ולא הצגה עובדתית.

 • מובעת ביקורת ישירה על התוכן כגון: לשים תמונה כדי להצביע על בעייתיות בחשיפה לטווח ארוך.

 • שימוש בחומר בצורה טרנספורמטיבית. כלומר מטרת השימוש בקורס שונה לחלוטין מהמטרה המקורית של החומר. לדוגמא: ניתן לשים תמונות זו ליד זו כדי להראות הבדלים. או להוסיף פרשנות/ שרטוטים על גבי תמונה קיימת כדי להדגיש היבטים מסויימים.

שימוש בחומרים טקסטואליים

 • שימוש בציטוטים קצרים מתוך ספרים, מאמרים או חומרים טקסטואליים אחרים המשולבים בהרצאה ו/או השקופיות הנלוות , מוגדרים לרוב תחת "שימוש הוגן" (ע"פ ההגדרות בסעיף הקודם) ואינם דורשים אישור.

 • שימוש נרחב בטקסט (מעבר לציטוט קצר) דורש את אישור המו"ל ולאו דווקא של המחבר.

 • המול"ים נוטים לאשר יותר מאמרים / עבודות שנכתבו ע"י מרצה הקורס, לכן מומלץ להשתמש בחומרים שנכתבו על ידכם.

 • דרך נוספת לקבל אישור מהמו"ל היא לתת המלצה לרכישת הספר או מאמר שממנו הקטע נלקח , וקישור לאתר שבו תלמידים יכולים לרכוש את הספר. דבר זה יגביר את "המוטיבציה" של המו"ל לתת אישור.

 • ניתן לבדוק אם המאמרים קיימים במאגר גישה פתוחה (OA) כגון: PubMed, ארכיבים אוניברסיטאים וחברות ציבוריות.

מוציאים לאור של ספרי לימוד עשויים להיות מוכנים לאשר שימוש בתוכן התמונה וחומרים אחרים מספר הלימוד בהרצאות המוקלטות שלך, אם הטקסט הוא משאב מומלץ לקורס.

שימוש בתמונות

 • השימוש באיורים, גרפים או נתונים אחרים, צריך להיות חלק בלתי נפרד מנושא השיעור, כאשר התמונה או הדמות צריכים להיות נתונים לפרשנות והערכה ביקורתית.

 • החומר הנבחר צריך להיות ממקורות מגוונים, ולא תוך הסתמכות על מקור אחד. מספר התמונות צריך להיות מוגבל.

 • במידת האפשר יש להשתמש בתחליף מורשה (כגון: תמונה הנושאת רישיון Creative  Commons  או כזו שהוגדרה לשימוש ציבורי כולל for-profit purposes). כאשר נדרשת תמונה לתיאור כללי של הנושא.

 • במידה ומטרת התמונה היא לשבור את רצף הטקסט במצגת השקופיות, רצוי להסירם על מנת להפחית את בעיית זכויות היוצרים מבלי לפגוע בחוויה של הקורס.

תהליך בדיקת תמונות במצגת:

 • על המרצה להעביר את המצגת לבדיקה לספרייה הפקולטית אליה הוא משתייך או למחלקת מידע והדרכה בספרייה המרכזית.

 • באחריות הספרייה לבצע בדיקה של זכויות היוצרים של כל התמונות המופיעות במצגת ובמידת הצורך תחליף אותן לתמונות המותרות לשימוש ציבורי.

 • לאחר בדיקה וביצוע השינויים, יועברו בחזרה למרצה לבדיקה ואישור שני קבצים שהם הגרסא המקורית של המצגת וזו שבה בוצעו השינויים (אם בוצעו).

 • הטיפול יסתיים לאחר אישור המרצה.


שימוש בקבצי קול / וידאו

 • Coursera ממליצים לא לעשות שימוש בקטעי וידאו או מוסיקה פופולארים ללא אישור בעל הקניין. שימוש בחומר אודיו לסוגיו צריך לעבור הערכה על בסיס פרטני. 

 • מומלץ להשתמש בחומר תיעודי, חינוכי, היסטורי, בהתאם להגדרות השימוש בו.

 • ניתן להפנות לקישורים חיצוניים כל עוד מוודאים שההפנייה היא לתוכן של הבעלים המקוריים, לדוגמא: סרטון ב YouTube יש להפנות לסרטון המקורי של בעל הזכויות ולא לכזה שהועלה תחת צד שלישי (כגון:כנס וכו').

 • ישנה עדיפות ליצור קישור לקובץ קול הזמין באינטרנט. כך תלמידים יוכלו ללחוץ על הקישור החיצוני ולאחר מכן לשוב לאתר ההרצאה. מועדף במקרים בהם הקובץ אמור להישמע לפני המשך / תחילת ההרצאה.

 • הקבצים לא יהיו ארוכים יותר מהדרוש על מנת להעביר את הנקודה הפדגוגית.

 • כאשר קובץ משמעותי של קול /וידאו שולב בהרצאה ולא מהווה עילה לדיון , או מוביל לקישור חיצוני – יש לבקש את אישורו של בעל הקניין.

הערה: שילוב כמויות משמעותיות של קבצי קול או וידאו שאינם מקוריים מגדיל את הסיכוי להפרת זכויות יוצרים ובעקבות כך לסגירה של הקורס.

מקורות OA :

 • Creative Commons – חיפוש במספר אתרים בו זמנית, הכוללים חומר המותר לשימוש ציבורי. התוכן מועלה על ידי המשתמש המגדיר את תנאי השימוש בו, לכן יש צורך לבדוק את הסימולים של התוכן.
 • Pixabay- דומיין ציבורי המכיל תמונות לשימוש חופשי וללא מגבלות.
 • Connexions – מערכת שבאמצעותה ניתן להפיץ חומר לימודי ב-OA. כרגע תומכת במספר קורסים  ב-Coursera. ניתן להשתמש בה על מנת לספק חומרי לימוד חינמיים לסטודנטים (כולל ספרים).

מקורות שלא ניתן להשתמש בהם:

 • קריקטורות פוליטיות

 • תמונות מ-Getty images

 • סרטים/ סדרות טלויזיה

 • שירים

כאמור, ניתן לבצע שימוש בחומר שמוגן בזכויות יוצרים וזאת לאחר שמתקבל אישור מבעליו לעשות כן.

ניתן לפנות למחלקת מידע והדרכה על מנת לקבל דוגמא למכתב מוכן מראש לבקשת אישור שימוש בחומרים מוגנים.


הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר