​​החזרת פריטים מושאלים​

​​החזרת פריטים מושאלים - כללי

האחריות להחזרת הפריטים המושאלים במועד היא על הקורא!

יש להחזיר את הפריט (למעט מילונים ועותקים להשאלת לילה) לספרייה ממנה הושאל, עד שעת הסגירה.

לאחר סגירת הספרייה ניתן להחזיר פריטים לתיבת ההחזרה שמחוץ לספרייה. פריטים אלה יזוכו למחרת.​

​מעקב אחר תאריכי ההחזרה

על מנת להימנע מאיחורים וחסימות מיותרות, על הקורא לבדוק את מצב השאלותיו בכרטיס הקורא, ולדאוג להחזיר בזמן פריטים שהוזמנו ע"י קורא אחר.

הודעות לגבי החזרת פריטים שיש עליהם הזמנות , נשלחות  באפן אוטומטי לכתובת הדוא"ל המופיעה ברישומי הספרייה.

ההודעות אלה הינן בגדר שירות נוסף בלבד, שאינו גורע מאחריות הקורא לנהל מעקב אחר השאלותיו באמצעות כרטיס הקורא ולהחזירם בזמן!

האחריות להחזרת הפריטים המושאלים בזמן היא על הקורא!​

חזרה