שירותי מחלקת השאלה בספרייה המרכזית

 • לבירורים בנושאי השאלה: ניתן ליצור קשר בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il, בטלפון: 04-8292504/2521.

 • השאלת עזרים: מחשבים ניידים, מטענים לטלפונים ניידים, מחשבונים, ערכות ללוח מחיק ואוזניות ניתנים בהשאלה לאותו יום עד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.

 • הפקת אישורי אי-חובות לסטודנטים לתארים מתקדמים: במהלך סגירת התואר, יש לפתוח קריאה במוקד התמיכה של הטכניון או לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני: cir@technion.ac.il או בטלפון: 04-8292504/2521. האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים.

 • כתב ערבות לספריות אקדמיות בארץ :

 • חברי סגל, סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל מנהלי רשאים לקבל כתב ערבות לספריות אקדמיות בארץ הקשורות בהסכמי ערבות הדדית עם ספריות הטכניון. הערבות מאפשרת קבלת שירותי ספרייה בהתאם לנהלים הנהוגים באותה ספרייה. לקבלת כתב ערבות יש לפנות לדלפק ההשאלה בדואר אלקטרוני:cir@technion.ac.il  או בטלפון: 04-8292504/2521.

 • רישום קורא חוץ בתשלום:
  קורא חוץ זכאי לשאילת פריטים בלבד ואין לו זכאות לשימוש שוטף בספרייה האלקטרונית של ספריות הטכניון עקב מגבלת זכויות יוצרים. לספריות הטכניון שמורה הזכות להחליט לגבי סוג החומר המושאל לקוראי חוץ.

  • סטודנטים ללימודי צבירה ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון: רשאים לשאול 5 פריטים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הפקדת דמי פיקדון בסך 400 ₪ בגזברות המדור ללימודי חוץ. הטופס המתקבל במעמד התשלום מהווה אסמכתא לרישום בספרייה. כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.

  • כל אדם המעוניין להירשם כקורא חוץ פרטי: רשאי לשאול 5 פריטים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הסדרת תשלום בגובה 200 ₪ בקופת הטכניון (בניין הסנט, קומה ג'). יש לקבל בדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית טופס הפנייה לתשלום. ניתן לשלם במזומן או בהמחאה. ההמחאות "לפקודת הטכניון" ולא לפקודת הספרייה. בימים ראשון-חמישי לאחר השעה 15:15 ניתן להשאיר המחאה לפקודת הטכניון או כסף מזומן בדלפק ההשאלה. ההפקדה בקופה תתבצע למחרת. הקבלה תישלח לקורא או תישמר עבורו בדלפק ההשאלה לאיסוף עצמי. כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.