​​​​​הא​​רכה אוטומטית

מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים נמצא בחשבון הקורא​ בפורטל הספריות​.

האחריות להחזרת ספרים במועד היא על הקורא!​

  • הארכת הספרים המושאלים בספריות הטכניון מתבצעת אוטומטית, כל זמן שהספר לא הוזמן ע"י קורא אחר, עד מקסימום של שנתיים ימים.

  • התוכנה תאריך את תקופת ההשאלה לספרים רק עבור קורא שאין לו איחורים (בהווה או בעבר), ושחשבונו אינו חסום, למשל, לצורך עדכון פרטים.

  • בסיום כל יום עבודה, במהלך הלילה, יוארכו ספרים שאין עליהם הזמנות.

  • אין הארכה לספרים המושאלים ללילה.

  • הקוראים יקבלו התראה שישה ימים מראש על מועד החזרת הספרים שאין אפשרות להאריכם. ההודעה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בכרטיס הקורא.
  • בקשות שנשלחו באמצעות דואר אלקטרוני לביצוע הארכת תקופת ההשאלה לא יכובדו.​

חזרה