​​​​​​​​​הפקדת תזות בספרי​ות הטכניון

על כל הסטודנטים המסיימים לפעול על פי ההוראות המצויינות באתר בית הספר ללימודי מוסמכים.