שימוש נאות במשאבים האלקטרוניים וזכויות יוצרים

השימוש בתדפיסים, בכתבי עת אלקטרונים, ספרים אלקטרוניים ובמאגרי מידע, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין ספריות הטכניוןמלמ"ד והמו"לים.

הורדת טקסט מלא של מקראה, ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם, ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת (כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים דוגמת רובוטים), אסורה ומהווה עבירה על חוקי זכויות יוצרים.

הגישה למשאבים האלקטרוניים והשימוש בהם מותרים לקהילת הטכניון בלבד: סגל אקדמי, סגל מנהלי, וסטודנטים. משאבי המידע מיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד, ולא לשימוש מסחרי.

הפצה או מתן גישה לכל גורם שאינו משתייך לקהילת הטכניון, כמפורט לעיל, אסורה בהחלט.

הפרת הכללים עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות המידע לכל הטכניון, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות הטכניון.

להרחבה וקישורים נוספים:

חוק זכות יוצרים

מידע מפורט למי שמעלה חומרי לימוד לרשת (אתרים, Moodle וכד') 

מחבר מאמרים? הנה כמה דברים שחשוב לדעת על זכות יוצרים