זכויות יוצרים ושימוש הוגן ביצירות לצרכי הוראה ומחקר

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 קובע את המסגרת המשפטית להגנה על זכויות יוצרים בישראל.

על פי החוק, זכות יוצרים היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולות כגון פרסום, יצירת העתקים, הצגה בפומבי, הפצה, שידור, ועוד.

ככלל, חל איסור לעשות שימושים אלו בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כגון טקסט של ספרים או מאמרים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, וכיוצ"ב, ללא קבלת רשות - מראש ובכתב - מבעל הזכויות.

הסכמי רישיון

הסכמי רישיון בין הטכניון לבין מו"לים מהווים חריג לאיסור הכללי על שימוש ללא רשות בחומרים מוגנים.  

הסכמים אלו מתירים לכל בית הטכניון שימוש בכתבי עת, בספרים אלקטרוניים ובמאגרי מידע הנגישים בפורטל ספריות הטכניון, לצרכי הוראה ומחקר בטכניון בלבד.

על פי הסכמי הרישיון, אין להעביר חומרים מוגנים ממקורות אלו לגורמים מחוץ לטכניון, אין לאפשר לגורמים מחוץ לטכניון לעשות בהם שימוש (אלא בהתאם לתנאי הרישיון), וככלל אין לעשות בהם כל שימוש שאינו נוגע ללימוד, הוראה ומחקר בטכניון.

העושה כן, מפר את זכויות היוצרים ואת תנאי הרישיון וחשוף להליכים משפטיים על ידי בעלי הזכויות, כמו גם להליכים משמעתיים על-ידי הטכניון.

בנוסף, הפרה של הסכמי הרישיון עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות אלה לכלל בית הטכניון.

שימוש הוגן

"שימוש הוגן" הוא חריג נוסף לאיסור הכללי על שימוש ללא רשות בחומרים מוגנים. החריג, הקבוע בסעיף 19, מתיר לבצע "שימוש הוגן" ביצירה לצרכי לימוד, מחקר, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

שימוש הוגן פירושו, למשל, ציטוט סביר של החומר המוגן, תוך ציון המקור לציטוט לצרכי מחקר ו/או הוראה. יצוין כי שימוש הוגן אוסר על המשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, או שעלולה לפגוע בכבודם או בשם של בעל זכויות היוצרים בו.

עקרון השימוש ההוגן בא לאזן בין זכותו של בעל זכויות היוצרים ביצירה לבין זכות המשתמשים. העקרון הוא גמיש מטבעו, ואין דרך פשוטה לקבוע מתי שימוש ייחשב הוגן.

על מנת לסייע בשיפור הנגישות של חומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים, חיבר פרויקט "השכלה נגישה" כללים אופרטיביים המתווים את עקרונות השימוש ההוגן בהשכלה גבוהה

 (Code of Best Practices). עקרונות אלו אומצו על ידי הספריות האקדמיות בישראל. הכללים נגישים באתר הפרויקט.

להלן מספר כללי אצבע אופרטיביים לעניין הוראה באמצעים דיגיטליים ולמקראות מודפסות, אשר גובשו מתוך מסמך העקרונות:

כללים לשימוש הוגן ביצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים

כללים נוספים לעניין מקראות מודפסות

לפרטים נוספים:

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת מידע והדרכה בספריה המרכזית reflib@technion.ac.il

עודכן לאחרונה: ‏31.10.19

חזרה