כיצד ניתן להיכנס למאגר MethodsNow Analytics?


באתר של CAS מימין למעלה בסרגל Log In To , בוחרים MethodsNow ולוחצים על Go.

access to MethodsNow 

שם המשתמש והסיסמא זהים לאלה של ה-SciFinder:

user and password