כניסה

​​​​​​​​​ספריי​ה פקולטית - מרכז מידע ולמידה - ריכוז שירותים

הספריות הפקולטיות משמשות כמרכזי מידע ולמידה המותאמים לצרכי הלמידה, המחקר וההוראה המשתנים בעידן המידע ומספקות שירותי מידענות מקצועיים לקהלי הפקולטות. המידענים הפועלים בספריות הפקולטיות משמשים כאיש קשר מקצועי בעל הכרות קרובה עם תחומי המחקר בפקולטה תוך מתן לווי אישי לחוקרים וסטודנטים.

שירותי מידענות מקצועיים לקהלי הפקולטה:

 1. הדרכות ויעוץ (הערכת מידע, כלים לניהול ציטוטים, שימוש במאגרי מידע, זכויות יוצרים בפרסום מדעי ועוד).

 2. תמיכה בהוראה ובלמידה מרחוק:

 • עדכון אוסף ספרי הלימוד בפקולטה (לפי קורסי הלימוד)

 • הפקת חומרי לימוד (תדפיסים אלקטרוניים, Moodle, MOOC's)

 • הדרכות מותאמות קורס בהזמנת מרצה (בנושא משאבי הספרייה)

 • מידע מודיעיני אודות תכניות לימודים מקבילות באוניברסיטאות מובילות  תמיכה במחקר:

     3. תמיכה במחקר:

 • חיפושי מידע, ספירת ציטוטים ושירותים ביבליומטריים אחרים, שירותים ביבליוגרפיים

 • רכש ספרות מדעית עבור חברי הסגל וחוקרים: הזמנת ספרים ומאמרים (מתקציבי מחקר)

 • טיפול ברשימות חידוש המינויים וניהול תקציבי הספרות של הפקולטה

 • ניהול האוסף – פיתוח אוסף הספרות המודפסת והאלקטרונית בנושאים הקשורים לפקולטה ודילול האוסף המודפס.

שירותים המותאמים לקהל היעד הפקולטי:

 1. סטודנטים - סביבת לימוד תומכת, אוסף ספרי לימוד, שירות מידע והדרכה לעבודות ופרויקטים, סקירת ספרות.

 2. חוקרים / מרצים - אוסף ספרי מחקר, שירותי השאלה בין-ספרייתית ואספקת מסמכים, רכש ספרים מתקציבי מחקר, איתור וארגון מידע אקדמי, ייעוץ בנושאי פרסום מדעי. תמיכה בהוראה (פיתוח וניהול אוספים, התאמת שירות).

 3. הנהלת הפקולטה - ייעוץ מקצועי בנושא הערכת המדע, פרוייקטי דיגיטציה ושימור מידע פקולטי, אספקת מידע לקידום פרויקטים פקולטיים ועוד.


 עידכון: נובמבר 2017​

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר