​​​​​​​ספריות הטכניון: היסטוריה והתפתחות​​​​

ספריית הטכניון נוסדה ב-1924 בקמפוס הישן של הטכניון בהדר הכרמל בחיפה. היה בה אז אוסף של 2000 ספרים.

במשך השנים גדל האוסף בהדרגה וב-1952 היו בספרייה כ-32,000 כרכים, בעיקר הודות למתנות שהתקבלו מתורמים שונים

בניין הספרייה המרכזיתנקודת המפנה בהתפתחות הספרייה הייתה ב-1965 עם המעבר לקמפוס החדש של הטכניון, לבניין הנושא את שמו של הקולונל יחיאל אלישר, באותה תקופה עברו מרבית הפקולטות של הטכניון לבניינים משלהן בקמפוס החדש, דבר שהוביל להקמת ספריות יחידתיות: ספריות מחקר בבנייני הפקולטות.

בשנות השמונים והתשעים מוחשבו ה​​שירותים הטכניים ושירותי הקהל. כתוצאה מכך, ועל אף הפיזור הגיאוגרפי של הספריות, נוצרה בטכניון יחידה ביבליוגרפית אחת המקושרת לרשת הטכניון ובה קטלוג אחד לכל הספריות, קובץ קוראים אחד, ספרייה אלקטרונית אחת ונהלים אחידים

תוכנת "אלף", שפותחה על-ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, נבחרה על-ידי ספריות הטכניון ושאר הספריות האוניברסיטאיות בישראל, למחשוב כל שירותי הספריות.

בתחילת התהליך הציעו ספריות הטכניון למשתמשיהם חיפושים במאגרי מידע שאוחסנו בשרת תקליטורים וקושרו לרשת הנובל של הקמפוס.

בהמשך, פותח אתר ספריות הטכניון וקושרו אליו מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים המכילים טקסט מלא הנגיש באמצעות האינטרנט

בשנת 2015 פותח פורטל ספריות הטכניון החדש המאגד בתוכו את כל הספריות בטכניון, חיפושי מידע, שירותים, מידעים וקישורים רלוונטיים.

כיום יש בטכניון ארבע-עשרה ספריות יחידתיות בנוסף לספרייה המרכזית.

חזור