כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​צוות עובדי הספרייה המרכזית​​​

(לפי תחומים)​​​

​​​​
תמונה
  
  
  
  
כווץ תחום : 1. הנהלה ‏(2)
כווץ מחלקה : הנהלה ‏(2)
דליה דולבמנהלת 077-8872507ddalia@technion.ac.il
רויטל סטרקוביץ-עיניראש מנהל077-8872598revitala@technion.ac.il
כווץ תחום : 2. פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ ‏(1)
כווץ מחלקה : פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ ‏(1)
ילנה יארושנקורכזת פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ077-887-2519elenay@technion.ac.il
כווץ תחום : 3. אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה ‏(8)
כווץ מחלקה : א. מזכירות ‏(2)
נירית רוזנפלדרכזת מנהלית077-8871986nirit.ros@technion.ac.il
סיוון אלישע
ניצה סגלמזכירה077-8872503tsnitsa@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ג. ארכיון היסטורי ‏(1)
איתי קרןארכיונאי היסטורי077-887-1783itay.k@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ד. משק וארכיון הספרים ‏(5)
גאולה גוזלןראש מחלקה077-8873536ggeoola@technion.ac.il
אלעד לבא077-8872512lava@technion.ac.il
בלה ליאנגוזוב077-8873536bella@technion.ac.il
ליאוניד בוזניק077-8873536bleo@technion.ac.il
מרדכי אמסלם077-8872723amsalemm@technion.ac.il
כווץ תחום : 4. שירותי קהל ‏(9)
כווץ מחלקה : א. מידע והדרכה ‏(3)
אלה חוחלובמנהלת מחלקת מידע והדרכה 077-8872513ellakh@technion.ac.il
ליאור פורתמידען077-8872520liorp@technion.ac.il
רונית מרקומידענית077-8872520ronitmarco@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(1)
שחר בקתיאום מערכות מידע077-8872510shaharbeck@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. השאלה ‏(2)
נחמה אביבאחראית צוות077-8872504avivn@technion.ac.il
מירי נויגבאור077-8872504tsmiriam@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ג. השאלה בינספרייתית ואספקת מסמכים ‏(2)
אולגה חבוב077-8872509 holga@technion.ac.il
סימונה קליין077-8872509ksimona@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ראש תחום שירותי קהל ‏(1)
דיקלה איילוןראש תחום שירותי קהל077-8872510dikla.ayalon@technion.ac.il
כווץ תחום : 5. טכנולוגיות מידע ומחשוב ‏(5)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
גיא שחףראש תחום טכנולוגיות מידע ומחשוב077-8872508guyshahaf@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(3)
אייל ויסוקרמתאם מערכת "עלמא"077-8871950eyalv@technion.ac.il
אפרת אלג'ם טהר-לבמהנדסת מערכות מידע077-887-1470efratal@technion.ac.il
גדעון סלע077-8872515selag@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. מחשוב ותשתיות תקשורת ‏(1)
סטס אנדרושצ'נקומנהל מחלקת מחשוב, תשתיות ותקשורת 077-8873827stas@technion.ac.il
כווץ תחום : 6. ניהול אוספים ותהליכים ‏(12)
כווץ מחלקה : א. קיטלוג, מיון ועיבוד ‏(7)
רואי כהןמנהל מחלקת קיטלוג ומיון077-8871747royc@technion.ac.il
אביבה רבינוביץ077-8872505 raviva@technion.ac.il
הילה גולדשטיין077-8872506ghila@technion.ac.il
ליבה זילבר077-8872515liba@technion.ac.il
מלכה פרידמן077-8872506malkaf@technion.ac.il
רבקה כהן077-8872505rivkac@technion.ac.il
רבקה פרקש077-8872506rivkaf@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. רכש ספרות מדעית ‏(5)
אורלי רולניקמנהלת מחלקת רכש ספרות מדעית 077-8872517rolnik@technion.ac.il
אילנה בראון077-8872514 eilana@technion.ac.il
גולדשטיין הילה077-8872506ghila@technion.ac.il
גילה שלס077-8872495gilas@technion.ac.il
ליאת אנגל077-8872939eliat@technion.ac.il
  
  
  
כווץ תחום : 1. הנהלה ‏(2)
כווץ מחלקה : הנהלה ‏(2)
דליה דולבמנהלת 077-8872507
רויטל סטרקוביץ-עיניראש מנהל077-8872598
כווץ תחום : 2. פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ ‏(1)
כווץ מחלקה : פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ ‏(1)
ילנה יארושנקורכזת פיתוח אסטרטגי וקשרי חוץ077-887-2519
כווץ תחום : 3. אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה ‏(8)
כווץ מחלקה : א. מזכירות ‏(2)
נירית רוזנפלדרכזת מנהלית077-8871986
ניצה סגלמזכירה077-8872503
כווץ מחלקה : ג. ארכיון היסטורי ‏(1)
איתי קרןארכיונאי היסטורי077-887-1783
כווץ מחלקה : ד. משק וארכיון הספרים ‏(5)
גאולה גוזלןראש מחלקה077-8873536
אלעד לבא077-8872512
בלה ליאנגוזוב077-8873536
ליאוניד בוזניק077-8873536
מרדכי אמסלם077-8872723
כווץ תחום : 4. שירותי קהל ‏(9)
כווץ מחלקה : א. מידע והדרכה ‏(3)
אלה חוחלובמנהלת מחלקת מידע והדרכה 077-8872513
ליאור פורתמידען077-8872520
רונית מרקומידענית077-8872520
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(1)
שחר בקתיאום מערכות מידע077-8872510
כווץ מחלקה : ב. השאלה ‏(2)
נחמה אביבאחראית צוות077-8872504
מירי נויגבאור077-8872504
כווץ מחלקה : ג. השאלה בינספרייתית ואספקת מסמכים ‏(2)
אולגה חבוב077-8872509
סימונה קליין077-8872509
כווץ מחלקה : ראש תחום שירותי קהל ‏(1)
דיקלה איילוןראש תחום שירותי קהל077-8872510
כווץ תחום : 5. טכנולוגיות מידע ומחשוב ‏(5)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
גיא שחףראש תחום טכנולוגיות מידע ומחשוב077-8872508
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(3)
אייל ויסוקרמתאם מערכת "עלמא"077-8871950
אפרת אלג'ם טהר-לבמהנדסת מערכות מידע077-887-1470
גדעון סלע077-8872515
כווץ מחלקה : ב. מחשוב ותשתיות תקשורת ‏(1)
סטס אנדרושצ'נקומנהל מחלקת מחשוב, תשתיות ותקשורת 077-8873827
כווץ תחום : 6. ניהול אוספים ותהליכים ‏(12)
כווץ מחלקה : א. קיטלוג, מיון ועיבוד ‏(7)
רואי כהןמנהל מחלקת קיטלוג ומיון077-8871747
אביבה רבינוביץ077-8872505
הילה גולדשטיין077-8872506
ליבה זילבר077-8872515
מלכה פרידמן077-8872506
רבקה כהן077-8872505
רבקה פרקש077-8872506
כווץ מחלקה : ב. רכש ספרות מדעית ‏(5)
אורלי רולניקמנהלת מחלקת רכש ספרות מדעית 077-8872517
אילנה בראון077-8872514
גולדשטיין הילה077-8872506
גילה שלס077-8872495
ליאת אנגל077-8872939
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר