הספרייה המרכזית ע"ש אלישר
ימים אולמות קריאה ושירותי השאלה ארכיון ספרים הארכיון ההיסטורי של הטכניון
שנת לימודים א' - ה' 08:00 - 20:45 08:00 - 15:15 09:00 - 15:15
בתאום מראש בלבד
סגור סגור סגור
שינויים בשעות הפתיחה במועדים מיוחדים
פסח 2.4 08:00-17:00 08:00 - 15:15 09:00 - 15:15
בתאום מראש בלבד
3.4-11.4 סגור סגור סגור
אחר        
       

הספריות היחידתיות (לפי סדר אלפבתי)
* לשינויים בשעות הפתיחה, מועדים מיוחדים ומידע נוסף מומלץ להתעדכן גם באתרי הספריות
תקופה ימים שעות פתיחה
ארכיטקטורה ובינוי ערים שנת לימודים א' - ה' 08:00 - 15:30
(שירות ספרנים)
15:30 - 19:45
ה' 08:00 - 16:45
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 14:45
חינוך למדע וטכנולוגיה מהלך כל השנה א' - ד' 08:45 - 17:00
ה' - ו' סגור
תקופת הקיץ א' - ד' 08:45 - 15:15
ה' - ו' סגור
המכון לחקר התחבורה מהלך כל השנה א' 09:00 - 11:30
ב' 08:30 - 13:30
ג', ד' 08:30 - 10:30
ה' 08:30 - 11:00
הנדסת אוירונאוטיקה וחלל שנת לימודים א' - ה' 07:45 - 19:45
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 15:30
הנדסה אזרחית וסביבתית שנת לימודים א' - ה' 08:00 - 15:15
(שירות ספרנים)
15:15 - 18:15
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 15:15
הנדסה ביו רפואית מהלך כל השנה א', ב', ד' 13:00 - 16:00
ג', ו' סגור
ה' 13:00 - 15:30
הנדסת חשמל תקופת סמסטרים א'- ד' 08:00 - 21:45
ה' 08:00 - 19:45
תקופת בחינות א'- ד' 08:00 - 21:45
ה' 08:00 - 20:45
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 18:45
הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון שנת לימודים א', ג', ד' 08:00 - 21:00
ב' 08:30 - 21:00
ה' 08:30 - 19:00
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 15:15
הנדסת מכונות שנת לימודים א' - ה' 08:00 - 20:15
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 15:15
הנדסת תעשיה וניהול שנת לימודים א' - ה' 08:15 - 20:45
פגרה בין סמסטרים א' - ד' 08:15 - 17:30
ה' 08:15 - 18:00
תקופת הקיץ א' - ה' 08:15 - 17:00
כימיה וביולוגיה שנת לימודים א' - ה' 08:00 - 20:00
ו' 08:00 - 12:00
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 15:00
הנדסת חומרים - חדר עיון שנת לימודים א', ג', ה' 10:00 - 14:00
מדעי המחשב שנת לימודים א', ב', ג' 08:15 - 21:45
ד', ה' 08:15 - 20:45
תקופת הקיץ א' - ה' 08:15 - 15:15
מתמטיקה תקופת סמסטרים א' - ה' 08:15 - 16:45
תקופת בחינות א' - ה' 08:15 - 19:00
תקופת הקיץ א' - ה' 08:15 - 16:45
פיסיקה תקופת סמסטרים א' - ד' 08:00 - 20:45
ה' 08:00 - 18:45
תקופת בחינות א'- ד' 08:00 - 22:45
ה' 08:00 - 20:45
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 15:15
רפואה שנת לימודים א' - ה' 08:00 - 22:00
ו' 08:30 - 13:00
תקופת הקיץ א' - ה' 08:00 - 22:00
ו' 08:30 - 13:00


הספרייה המרכזית ע"ש אלישר, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל דעתכם חשובה לנו
אודות הספרייה