poם

 
הגישה מחוץ לרשת הטכניון למשאבים האלקטרוניים (מאמרים, כתבי-עת, מאגרי מידע, ספרים אלקטרונים ועוד) ניתנת לכלל קהיליית הטכניון.
הגישה אפשרית באמצעות השיטות הבאות:

שירות

שירות פשוט ויעיל, המאפשר גישה מכל מקום, מכשיר ורשת ואינו מצריך התקנות מיוחדות.
השירות ייעודי לגישה עבור כל המשאבים האלקטרוניים של הספרייה.
מערכת ה-EzLibrary מוטמעת כחלק אינטגרלי מאתר ספריות הטכניון ופועלת באופן אוטומטי כאשר מזוהה משתמש שגולש מחוץ לקמפוס.
השירות מחייב* חשבון טכניוני פעיל  (TX, T2, CAMPUS או STAFF)

* למנויי הטכניון הגולשים מבתיהם באמצעות חברת בזק בינלאומי במסגרת הסכם מחב"א/שירות באנדל (החל מינואר 2015), ההזדהות מתבצעת אוטומטית על בסיס כתובת ה-IP וללא צורך בהזדהות נוספת. לחצו למידע נוסף

 • למצגת הסבר אודות EzLibrary לחץ כאן.
 • לשאלות נפוצות אודות השירות: לחץ כאן.
 • לתמיכה ושאלות נוספות: מחלקת מידע והדרכה בספרייה המרכזית.


 • מחולל סיסמאות

  אפשרות נוספת לגישה מחוץ לקמפוס מחייבת שימוש בהתקן מחולל סיסמאות (Tele ID או RSA) באמצעות אפשרויות ההתחברות הבאות:
        ADSL
        לקוח VPN (באמצעות הטכניון, דרך ספק שירותים מסחרי, מיועד גם למשתמשי הכבלים)

  שירות זה מספק פתרון כוללני ומאפשר גישה לכל משאבי הטכניון, לרבות משאבי הספרייה האלקטרוניים וכן ההרצאות המקוונות.

  לרכישה, החלפה או החזרה של ההתקן, נא לפנות:
   
      תלמידי הסמכה (תואר ראשון) - בנין אולמן, חדר 400 ("החלונות"), כל יום בין השעות 11:00 - 13:00
      תלמידי מוסמכים (תארים מתקדמים) - בנין צ'רצ'יל, חדר ,205 כל יום בין השעות 9:30 - 12:30
        סגל אקדמי - לשכת הסגל (גב' יעל אלבו)
        סגל אקדמי בבית-ספר לרפואה - מזכירות בית הספר לרפואה בבנין רפפורט
        עובדי טכניון - אגף משאבי אנוש


  הספרייה המרכזית ע"ש אלישר, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל דעתכם חשובה לנו
  אודות הספרייה