מיועדת לסטודנטים וחברי סגל של הטכניון בלבד

.תוכלו לשבת ליד המחשב שלכם ולקבל הדרכה מקוונת מספרני מחלקת מידע והדרכה
.אנו נדגים איך לחפש בקטלוג, במאגרי המידע ובכתבי עת אלקטרוניים ונענה על שאלות, ללא צורך לבוא לספרייה

.829-2513 , 829-2520:אנא התקשרו לספרייה המרכזית

.9:00 - 15:00 השירות ניתן בימי ראשון עד חמישי בשעות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הספרייה המרכזית ע"ש אלישר, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל

reflib@cl.technion.ac.il :ל"אוד 972-04-8295662 :סקפ ,972-04-8292507 ':לט לארשי ,32000 הפיח ,ןוינכטה תירק
29/01/03 :ןכדוע        04-8292521 ,04-8292504 :לט הלאשה קפלד