​​​​​​הפקדת תזות בספרי​ות הטכניון

כללי
כל התזות שנכתבו בטכניון מופקדות לאוסף הספרייה.​

על הסטודנט לבצע הפקדת עותק בספרייה היחידתית​ (לפי הנחיות להפקדת תזה​ באתר בית הספר לתארים מתקדמים​).

פורמט ומבנה התזה המופקדת חייבים לעמוד בנהלים וההנחיות לכתיבה התזה ולעריכתה של מדור מסיימים​.

טפסי הפקדה

התזה מתקבלת בספריות בתוספת טופס הפקדה MSc ו-PhD. (לטופס מיוחד עבור הפקדת תזות MD).

טופסים אלה מהווים​ אישור לפרסום עתידי של התזה הדיגיטלית מחוץ לטכניון כאשר הדבר יתקבל ברמת הנוהל הטכניוני.

תזות מעוכבות לפרסום​

סטודנט המבקש כי עבודתו לא תותר לעיון ברשת האינטרנט וברשת הטכניון או ברשת האינטרנט בלבד, יגיש בקשה לעיכוב פרסום חיבור - לפי 

ההנחיות בדף השני של טופס ההפקדה.

​​גישה לתזות שאינן מעוכבות לפרסום בטכניון ובארץ ​

את כל התזות שהופקדו ניתן לאתר באמצעות מרכז החיפוש של הספרייה על פי שם הסטודנט מחבר התזה, שמות המנחים, נושא התזה, הפקולטה ועוד.

כל תזות הטכניון מונגשות גם בקטלוג הארצי המאוחד.​​

הגשת תזות מהתוכנית הבינתחומית:

  • מתמטיקה שימושית- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה למתמטיקה.

  • ביוטכנולוגיה- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.

  • פולימרים- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה לכימית, ביוטכנולוגיה ומזון.

  • תכן וניהול היצור- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה למכונות.

  • הנדסת מערכות- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל.

  • ננו מדעים וננו טכנולוגיה- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.

  • אנרגיה, גז ונפט- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.

  • רובוטיקה ומערכות אוטונומיות- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.