​​​​​​​ 

ביטול הזמ​נה


מומלץ לקורא שהזמין ספר ואינו זקוק לו יותר, לבטל את ההזמנה, כדי לשחרר אותו לקורא אחר. 

.מומלץ לנהל מעקב באמצעות כרטיס הקורא:​

אפשרויות לביטול הזמנה​​ 

  • ניתן ליצור קשר עם הספרייה בה הוזמן הספר באמצעות טלפון או דוא"ל או להגיע לדלפק ההשאלה של אותה הספרייה.

  • יש אפשרות לבטל הזמנה לאחר קבלת הודעה שהספר ממתין בספרייה: 

   הקורא יכול להודיע על רצונו בביטול ההזמנה על ידי השבת דוא"ל עם מילת "CANCEL" בשורת הנושא לאחר קבלת ההודעה האוטומטית:

The following item has arrived and can be picked up at the relevant library until: 11/07/2013 (including​):

If you want to cancel your order, please reply this email with "CANCEL" in its subject.​

הערות לגבי הזמנה:​​

  •   אין אפשרות להזמין ספר לתאריך מסוים.
  •  קורא אינו יכול להזמין עותק נוסף של ספר המושאל על ידו באותה הספרייה.

  •  ניתן להזמין עותק של ספרייה אחרת.

  • לקבלת הודעות הספרייה, כולל הודעות הזמנה, חשוב להודיע למח' ההשאלה בספרייה המרכזית (או לכל ספרייה אחרת) על כל שינוי של כתובת הדוא"ל, כתובת המגורים או מס' הטלפון. 

חזרה