כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
 by  G.‪ R.‪ Lindfield‪ &  John PennyBook cover of Introduction to Nature-Inspired Optimization
Introduction to Nature-Inspired Optimization
Link to book library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by Michel FeidtBook cover of Finite Physical Dimensions Optimal Thermodynamics 1 : Fundamentals
Finite Physical Dimensions Optimal Thermodynamics 1 : Fundamentals
Go to book's catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by  Felipe Jiménez‪ Book cover of Intelligent Vehicles : Enabling Technologies and Future Developments
Intelligent vehicles : enabling technologies and future developments
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  V.‪ A. Soĭfer Book cover of Diffractive Optics and Nanophotonicss
Diffractive optics and nanophotonics
Link to book's catalogue recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
  by  Lorraine F.  Francis & Bethanie J.‪ H.‪ Stadler Book cover of Materials processing - a unified approach
Materials processing - a unified approach
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Rafiq NooraniBook cover of 3D Printing : Technology, Applications, and Selection
3D Printing : Technology, Applications, and Selection
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
by  Juan H. VeraBook cover of Classical Thermodynamics of Fluid Systems
Classical Thermodynamics of Fluid Systems
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Juan C. VallejoBook cover of Predictability of Chaotic Dynamics : A Finite-time Lyapunov Exponents Approach
Predictability of chaotic dynamics : a finite-time lyapunov exponents approach
Link to book library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Valentina Lopresto Book cover of Dynamic Response and Failure of Composite Materials and Structures
Dynamic response and failure of composite materials and structures
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  C.‪ W. HortonBook cover of Turbulent Transport In Magnetized Plasmas
Turbulent transport in magnetized plasmas
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Zujie FangBook cover of Single Frequency Semiconductor Lasers
Single frequency semiconductor lasers
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Ali  JamniaBook cover of Practical guide to the packaging of electronics
Practical guide to the packaging of electronics
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Rafael   Martínez-Guerra Book cover of Algorithms of estimation for nonlinear systems
Algorithms of estimation for nonlinear systems
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by   George  WypychBook cover of Self-Healing Materials : Principles and Technology
Self-healing materials : principles and technology
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Edited By Adedeji B. Badiru, David Liu, Vhance V. ValenciaBook cover of Additive Manufacturing Handbook
Additive manufacturing handbook
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by  J. R. LawrenceBook cover of Advances in Laser Materials Processing
Advances in Laser Materials Processing
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  David L. SafranskiBook cover of Shape-Memory Polymer Device Design
Shape-memory polymer device design
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
    by  Mei Wen &  Karel DušekBook cover of Protective Coatings : Film Formation and Properties
Protective coatings : film formation and properties
to book's catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Hassan A. ArafatBook cover of Desalination Sustainability : A Technical, Socioeconomic, and Environmental Approach
Desalination sustainability : a technical, socioeconomic, and environmental approach
to book's library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
Editor-in-chief: Donglu Shi Book cover of World Scientific encyclopedia of nanomedicine and bioengineering
World Scientific encyclopedia of nanomedicine and bioengineering
to book's library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Zhiqun  LinBook cover of Polymer-Engineered Nanostructures for Advanced Energy Applications
Polymer-engineered nanostructures for advanced energy applications
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Francisco C.‪  Robles Hernandez‪‪Book cover of Al-Si Alloys : Automotive, Aeronautical, and Aerospace Applications
Al-Si alloys : automotive, aeronautical, and aerospace applications
to book's library catalogue recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Albert  SchenningBook cover of: Liquid Crystal Sensors
Liquid crystal sensors
Link to book library catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
 by  Berend Denkena Book cover of Cyber-Physical and Gentelligent Systems in Manufacturing and Life Cycle
Cyber-physical and gentelligent systems in manufacturing and life cycle
to book's catalog recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Mark S.‪ M. AlgerBook cover of: Polymer Science Dictionary
Polymer science dictionary. 3rd edition
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by   Gerhard Paul GrossBook cover ofThe myth and reality of German warfare
The myth and reality of German warfare
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by   Trygve Throntveitbook cover of Power without victory
Power without victory
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Nadia Schadlowbook cover of War and the art of governance
War and the art of governance
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Stephen R TaaffeBook cover of MacArthur's Korean War generals
MacArthur's Korean War generals
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון
by  Douglas A.‪ Macgregor‪Book cover of Margin of victory : five battles that changed the face of modern war
Margin of victory : five battles that changed the face of modern war
To book library cataloge recordכרטיסיה חדשה
ספרי עיון

 סינון לפי

אוספים

פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר