​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​גישה מחוץ לקמפוס (מחוץ לרשת הטכניון)


 הגישה מחוץ לקמפוס למשאבים האלקטרוניים (כתבי-עת, מאגרי מידע, ספרים אלקטרונים ועוד) ניתנת לכלל קהיליית הטכניון. 

הגישה אפשרית באמצעות השיטות הבאות:

 שירות ​Easy Library

שירות יעיל ופשוט, המאפשר גישה מכל מקום, מכשיר ורשת ואינו מצריך התקנות מיוחדות. 

השירות מיועד ​לגישה עבור כל המשאבים האלקטרוניים של הספרייה.

מערכת ה-EzLibrary מוטמעת כחלק אינטגרלי מאתרי הספריות ופועלת באופן אוטומטי כאשר מזוהה משתמש שגולש מחוץ לרשת הטכניון.

השירות מצריך* חשבון טכניוני פעיל (TX, T2, CAMPUS, STAFF)

* למנויי הטכניון הגולשים מבתיהם באמצעות חברת בזק בינלאומי במסגרת הסכם מחב"א/שירות באנדל (החל מפברואר 2015), ההזדהות מתבצעת אוטומטית על בסיס כתובת ה-IP וללא צורך בהזדהות נוספת. למיד​ע נוסף​​ על גישה למנויי בזק בינלאומי.​

​​​​​מחולל סיסמאות 

אפשרות נוספת לגישה מחוץ לקמפוס מחייבת שימוש במחולל סיסמאות  באמצעות אפשרויות ההתחברות הבאות:

שירות זה מספק פתרון כוללני ומאפשר גישה לכל משאבי הטכניון, לרבות משאבי הספרייה האלקטרוניים.

מ​ידע נוסף​​ על שימוש במחולל סיסמאות.