כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​​​​​​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
Integrated microelectronic deviceshttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=Alamo%2C+Jesu%CC%81s+A.+del&callnumber=&size=medium&title=Integrated+microelectronic+devices+%3A+physics+and+modeling&isbn=0134670906&oclc=961213887
Recommended by Prof. Katzenelson Jacob
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002621490כרטיסיה חדשה
ספר מחקר
An introduction to systems biologyhttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=Alon%2C+Uri&callnumber=&size=medium&title=An+introduction+to+systems+biology+%3A+design+principles+of+biological+circuits&isbn=1584886420&oclc=62325140
Recommended by Mr. Herbelin, E.
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002280777כרטיסיה חדשה
ספר מחקר
Analog integrated circuit designhttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=Carusone%2C+Tony+Chan&callnumber=&size=large&title=Analog+integrated+circuit+design&isbn=1118092333&oclc=811011153
TEXTBOOK 046188 - Mixed Signal Electronic Circuits
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002494981כרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
An introduction to practical laboratory opticshttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=James%2C+J.+F&callnumber=&size=medium&title=An+introduction+to+practical+laboratory+optics&isbn=1107687934&oclc=900979592
Recommended by Prof. Schechner, Y
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002599630כרטיסיה חדשה
ספר מחקר
A first course in functional analysishttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=Shalit%2C+Orr+Moshe&callnumber=&size=medium&title=A+first+course+in+functional+analysis&isbn=1498771610&oclc=953439959
Textbook
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002621338כרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
100 דלתות: מבוא ליזמותhttp://library.technion.ac.il/he/ele/PublishingImages/New%20Books/100.jpg
Donated by  Prof. Nemirovsky, Y.
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002615984כרטיסיה חדשה
מדע פופולארי
The (honest) truth about dishonestyhttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=Ariely%2C+Dan&callnumber=&size=medium&title=The+%28honest%29+truth+about+dishonesty+%3A+how+we+lie+to+everyone--especially+ourselves&isbn=006225300X
Donated by Anonymous
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002621090כרטיסיה חדשה
מדע פופולארי
Brave new worldhttp://ezfind.technion.ac.il/vufind/Cover/Show?author=Huxley%2C+Aldous%2C+1894-1963&callnumber=&size=medium&title=Brave+new+world&isbn=0099477467&oclc=813862735
Donated by Anonymous
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002353865כרטיסיה חדשה
ספר מחקר

 סינון לפי

אוספים


פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר