כניסה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חדש באוסף​​​ (*לפרופיל הנבחר)​​​

  
  
תיאור
  
  
  
  
  
Crystallization of organic compounds : an industrial perspective תמונת כריכת הספר
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002623261כרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
Quantitative chemical analysisתמונת כריכת הספר
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03307a&AN=tech.002531057&lang=he&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
Elements of chemical engineeringתמונת כריכת הספר
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03307a&AN=tech.002622154&lang=he&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
Handbook of food factory designתמונת כריכת הספר
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03307a&AN=tech.002622487&lang=he&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספרי יעץ
Introduction to particle technologyתמונת כריכת הספר
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03307a&AN=tech.002623260&lang=he&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד
Food additive user's handbookתמונת כריכת הספר
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03307a&AN=tech.002622441&lang=he&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספרי יעץ
Carraher’s polymer chemistry תמונת כריכת הספר
http://ezlibrary.technion.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03307a&AN=tech.002622214&lang=he&site=eds-live&scope=siteכרטיסיה חדשה
ספרי לימוד

 סינון לפי

אוספים

פורמט

 (מוסתרת) ProfileFilter

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ספריות הטכניון | הספרייה המרכזית ע"ש אלישר