​צוות עובדי הספרייה המרכזית​​​

(לפי תחומים)​​​

תמונה
  
  
  
  
כווץ תחום : 1. הנהלה ‏(2)
כווץ מחלקה : הנהלה ‏(1)
דליה דולבמנהלת04-829-2507ddalia@technion.ac.il
כווץ מחלקה : עוזר למנהל ‏(1)
רויטל סטרקוביץ-עיניעוזרת מינהל04-829-2598revitala@technion.ac.il
כווץ תחום : 2. אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה ‏(7)
כווץ מחלקה : א. מזכירות ‏(1)
ניצה סגלמזכירה04-829-2503tsnitsa@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ג. ארכיון היסטורי ‏(1)
איתי קרןארכיונאי היסטורי077-887-1783itay.k@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ד. משק וארכיון הספרים ‏(5)
גאולה גוזלןראש מחלקה04-829-3536ggeoola@technion.ac.il
אלעד לבא04-829-2512lava@technion.ac.il
בלה ליאנגוזוב04-829-3536bella@technion.ac.il
ליאוניד בוזניק04-829-3536bleo@technion.ac.il
מרדכי אמסלם04-829-2723amsalemm@technion.ac.il
כווץ תחום : 3. שירותי קהל ‏(10)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
ילנה יארושנקוראש תחום04-829-2501elenay@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. מידע והדרכה ‏(3)
אלה חוחלוב04-829-2513ellakh@technion.ac.il
ליאור פורת04-829-2520liorp@technion.ac.il
רונית מרקו04-8292520ronitmarco@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. השאלה ‏(4)
לימור כהן ראש מחלקת השאלה והשאלה בינספרייתית04-8292749limorc@technion.ac.il
נחמה אביבאחראית צוות04-829-2504avivn@technion.ac.il
מירי נויגבאור04-829-2504tsmiriam@technion.ac.il
נועה שוורץ-רובשוב04-829-2504noas@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ג. השאלה בינספרייתית ואספקת מסמכים ‏(2)
אולגה חבוב04-829-2509 holga@technion.ac.il
סימונה קליין04-829-2509ksimona@technion.ac.il
כווץ תחום : 4. טכנולוגיות מידע ומחשוב ‏(5)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
גיא שחףראש תחום04-829-2508guyshahaf@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. מערכות מידע ‏(3)
צפורה אדלרמתאמת מערכת "אלף"04-829-2511adlerz@technion.ac.il
אפרת אלג'ם טהר-לבמהנדסת מערכות מידע077-887-1470efratal@technion.ac.il
גדעון סלע04-829-2515selag@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. מחשוב ותשתיות תקשורת ‏(1)
סטס אנדרושצ'נקוראש מחלקה04-829-3827stas@technion.ac.il
כווץ תחום : 5. ניהול אוספים ותהליכים ‏(14)
כווץ מחלקה :  ‏(1)
שרית סמבולראש תחום04-8292519ssambol@technion.ac.il
כווץ מחלקה : א. קיטלוג, מיון ועיבוד ‏(8)
רואי כהןראש מחלקה04-829-1747royc@technion.ac.il
אביבה רבינוביץ04-829-2505 raviva@technion.ac.il
אורן קפלן04-829-2505kaplano@technion.ac.il
לודמילה גלין04-829-2506ludmilag@technion.ac.il
ליבה זילבר04-829-2515liba@technion.ac.il
מלכה פרידמן04-829-2506malkaf@technion.ac.il
רבקה כהן04-829-2505rivkac@technion.ac.il
רבקה פרקש04-829-2506rivkaf@technion.ac.il
כווץ מחלקה : ב. רכש ספרות מדעית ‏(5)
אורלי רולניקראש מחלקה 04-829-2517rolnik@technion.ac.il
אילנה בראון04-829-2514 eilana@technion.ac.il
גילה שלס04-829-2514gilas@technion.ac.il
זקבך תמר048292514tamar.z@technion.ac.il
שרה הררי04-829-2493harary@technion.ac.il